jullie acties hebben reeds € 242.025 opgehaald!

Benefietconcert The Kyteman Orchestra & Friends

5-2-2016 @ 10:00

Donderdag 24 maart 2016 geeft The Kyteman Orchestra een uniek concert samen met andere muzikanten in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht. De volledige opbrengst van dit concert gaat naar Alzheimer Nederland.

Initiatiefnemer van dit concert is concertorganisator Robert van Ommen, jaren nauw betrokken bij de successen van Kyteman en nu zelf getroffen door Alzheimer op een veel te jonge leeftijd. Maar Robert is niet bij de pakken neer gaan zitten. Vanuit zijn achtergrond als concertorganisator wil hij iets voor anderen betekenen en bijdragen aan een oplossing voor deze impactvolle hersenziekte.

Toen Colin Benders (Kyteman) hoorde dat Robert door de ziekte Alzheimer getroffen was, raakte dit hem diep. Op Robert's vraag aan Colin om mee te werken aan een benefietconcert, hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Op 24 maart zal Colin daarom een speciaal concert hosten, met optredens van onder meer Kyteman, PAX, Niels Broos, Binkbeats, Maarten Vos en KO Brass.

Muzikaal avontuur

The Kyteman Orchestra staat bekend als een sterk collectief van stuk voor stuk geweldige muzikanten dat het publiek onder leiding van Colin Benders weet mee te nemen naar alle uithoeken van het muzikale spectrum. Maar ook los van het orkest stappen afzonderlijke leden met uitdagende en avontuurlijke acts het podium op. Bij dit unieke concert worden deze acts voor het eerst samengebracht op een podium, met The Kyteman Orchestra in een ondersteunende rol. Het belooft een concert te worden vol contrasten. Grenzelozer dan we normaal al van Kyteman gewend zijn.

Live on memory lane: The Kyteman Orchestra & Friends Benefietoptreden Alzheimer Nederland donderdag 24 maart Grote Zaal | TivoliVredenburg reguliere tickets €35,- | VIP tickets €60,- Ga voor meer info naar de website van TivoliVredenburg. 

Poster Kyteman

Nieuw forum Alzheimer Nederland online

5-8-2014 @ 09:15

Deze week is het nieuwe forum van Alzheimer Nederland online gegaan. Met dit vernieuwde forum kunnen bezoekers en gebruikers nog makkelijker verhalen, tips en adviezen van lotgenoten lezen en volgen.

Het forum is bedoeld voor iedereen. Er kunnen vragen worden gesteld aan lotgenoten en Alzheimer Nederland over alles wat met dementie te maken heeft. Mensen vragen advies en kunnen hun verhalen delen, en tips en ervaringen van anderen lezen.

Het nieuwe forum heeft meer functies gekregen. Zo is het nu makkelijker om onderwerpen te vinden, is het gemakkelijker om (nieuwe) berichten te volgen en is het forum beter toegankelijk via smartphone. Op deze manier kunnen we nog meer mensen die met dementie te maken hebben ondersteunen.

Bent u benieuwd naar het nieuwe forum? Kom eens kijken op http://forum.alzheimer-nederland.nl

De Alzheimer Assistent: app voor mantelzorgers

5-8-2014 @ 09:22

Speciaal voor mensen die de zorg hebben voor iemand met dementie heeft Alzheimer Nederland een app voor tablets ontwikkeld. De Alzheimer Assistent is een praktisch hulpmiddel met informatie in tekst, foto's én video over meer dan zestig onderwerpen.
Negen op de tien mantelzorgers zijn overbelast of lopen een groot risico op overbelasting door de zorg voor iemand met dementie thuis. Vanuit die groep kwam de vraag naar een digitale applicatie voor en door mantelzorgers en experts. "De behoefte aan antwoorden op hulpvragen zien wij verschuiven van offline, zoals telefoon en folders, naar online. Met de Alzheimer Assistent app kunnen mantelzorgers direct ervaringen en tips digitaal uitwisselen": aldus Gea Broekema- Prochazka, directeur van Alzheimer Nederland.


App voor steun en advies

Samenleven met iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen, zoals gedragsveranderingen. Op zo'n moment heb je direct behoefte aan steun en advies van lotgenoten en experts.
De adviezen in de Azlheimer Assistent zijn samengesteld door experts en mantelzorgers. Het aanbod van informatie zal blijven groeien. Gebruikers kunnen namelijk zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die samenleeft met iemand met dementie.

Direct antwoord
Mantelzorger Janny Walst-van den Bor:"Ik gebruik de Alzheimer Assistent vooral voor mentale steun en praktische tips. Naarmate de ziekte bij mijn man vordert, merk ik dat de situatie voor ons moeilijker wordt. Ik vind in de Alzheimer Assistent direct antwoord op vragen als: voor welke beslissingen kom ik te staan en hoe ga ik verder? Hoe gaan anderen daar mee om? Zo hou ik de zware zorg langer vol."

Downloaden
De Alzheimer Assistent kunt u installeren op uw tablet:
» Downloaden Alzheimer Assistent in App Store (iPad)
» Downloaden Alzheimer Assistent in Google play (overige tablets)

Daarnaast kunt de app ook bekijken via de website alzheimerassistent.nl. Deze is op dit moment alleen zichtbaar in de laatste versies van de meest gebruikte browsers (bijv. Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome en Mozilla Firefox).

Om een indruk te krijgen van de app kunt u het demofilmpje bekijken: Demofilmpje Alzheimer Assistent

Overbelastig dreigt voor mantelzorgers dementie

5-8-2014 @ 09:24

Mantelzorgers van mensen met dementie worden zwaar belast. De gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak hen te ondersteunen en zo overbelasting tegen te gaan. Maar voor veel mantelzorgers is het gemeentelijke Wmo-loket nog onbekend. En aan mantelzorgers die het loket wel weten te vinden, worden vaak niet de juiste vragen gesteld. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder 3322 mantelzorgers.

Onbekendheid met het plaatselijke Wmo-loket (of zorgloket) is een probleem, omdat mantelzorgers daardoor ondersteuning mislopen. Een derde van de mantelzorgers kent het Wmo-loket niet. Nog eens een derde kent het wel, maar is er nooit geweest.

Contact met Wmo-loket
Van de ondervraagde mantelzorgers heeft slechts 30 procent in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met het Wmo-loket. Vaak gaat het dan om praktische zaken als het regelen van hulp bij het huishouden of van vergoeding voor vervoerskosten. Slechts drie op de tien van de mantelzorgers die contact hebben gehad met het Wmo-loket denkt de zorg voor de naaste beter te kunnen volhouden dankzij de ondersteuning die de gemeente biedt.

Druk zal toenemen
Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan, ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. "En deze druk en belasting zal alleen nog maar toenemen. Het beleid is er immers op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen, met steun van hun sociale netwerk", zegt directeur Gea Broekema-Procházka van Alzheimer Nederland. "Volgens de Dementiemonitor Mantelzorg voelt nu al meer dan de helft zich zwaar belast. Dat zijn dus 150.000 van de ruim 300.000 mantelzorgers; een enorm aantal."

Nog veel werk voor gemeenten
Gemeenten moeten volgens Alzheimer Nederland nog veel werk verzetten om de ondersteuning van mantelzorgers goed te regelen. Gea Broekema-Procházka: "Allereerst moet de onbekendheid van het Wmo-loket worden aangepakt. Verder blijkt uit de dementiemonitor dat gemeenten de mantelzorger nog te weinig bevragen op de sociaal-emotionele aspecten, zoals de steun die zij kregen vanuit hun sociale omgeving. Dat zijn nou juist onderwerpen die belangrijk zijn om te komen tot een participatiesamenleving, zoals het kabinet wil."

Er is haast bij
Voor zorgorganisaties is het programma In voor Mantelzorg een hulpmiddel om tot betere ondersteuning van mantelzorgers te komen. Het zou goed zijn als ook gemeenten een dergelijk programma in het leven zouden roepen. Zij hebben 6 miljoen euro extra gekregen om de individuele mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te brengen. Hier is haast bij, waarschuwt de directeur van Alzheimer Nederland: "De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt op 1 januari 2015 van kracht. Gemeenten hebben dus nog minder dan een halfjaar om de ondersteuning van mantelzorgers goed te regelen."

Gezinnen gezocht voor tv-programma Muziekherinneringen

5-8-2014 @ 09:14

In oktober zendt SBS6 voor de tweede keer het tv-programma Muziekherinneringen uit. Hiervoor zoeken we gezinnen met thuiswonende kinderen die geconfronteerd worden met dementie. Hoe gaan gezinnen er mee om? Wat doet het met kinderen? En met ouders?

Alzheimer Nederland maakt - net als vorig jaar - in samenwerking met televisieproducent TIN CAN het programma Muziekherinneringen, gepresenteerd door Jeroen van der Boom. Centraal staan reportages van mensen met dementie en hun naasten met hun persoonlijke muziekherinneringen.

Hoe werkt het
De reportages worden vooraf in de eigen vertrouwde omgeving gefilmd en duren vijf minuten. Zo laten we zien hoe ingrijpend deze ziekte is voor alle betrokkenen. Voor de gezinnen die meewerken aan het programma wordt de muziek, waar zij een bijzondere herinnering aan hebben, in de studio uitgevoerd door Jeroen van der Boom en een 'gastartiest'.

Meedoen
Kent u of heeft u een gezin met thuiswonende kinderen waar dementie een rol speelt? Vindt u ook dat er meer onderzoek moet komen naar deze ziekte en wilt u hieraan een bijdrage leveren door mee te werken aan Muziekherinneringen? Graag vragen wij u dan om contact op te nemen met Alzheimer Nederland via communicatie@alzheimer-nederland.nl of via tel: 033-303 25 42.

Aandacht voor dementie
Muziekherinneringen is een integer programma dat tot doel heeft aandacht en begrip te vragen voor de impact van dementie. Daarnaast roepen we op om te doneren voor meer onderzoek, zodat deze ziekte in de toekomst te genezen- of te voorkomen is.

Om een idee te geven van het programma kunt u de uitzendingen van vorig jaar bekijken via Muziekherinneringen 2013.

Steun voor Alzheimer Nederland stijgt

5-8-2014 @ 09:18

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2013 gestegen. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2013 van Alzheimer Nederland. Een mooie prestatie in economisch lastige tijden' zegt Gea Broekema-Procházka, directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland.

Belangrijke stappen in 2013

In 2013 zijn belangrijke stappen gezet in de strijd tegen dementie. Met het Deltaplan Dementie slaat Alzheimer Nederland samen met de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap de handen ineen om een dam op te werpen tegen dementie. Het Deltaplan is een baanbrekend plan dat staat voor onderzoek en zorginnovaties om dementie beter te begrijpen, beter te behandelen en te voorkomen. Met als doel de zorg te verbeteren voor de patiënt van vandaag en het zoeken naar oplossingen voor de patiënt van morgen.

Successen op een rij:

  • Ondanks de economische crisis zijn de totaleinkomsten uit eigen fondsenwerving gestegen naar € 11.038.619,- Dit is uniek in deze moeilijke tijd.
  • In april maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend dat zij deze kabinetsperiode een bedrag van €32,5 miljoen vrijmaakt voor wetenschappelijk onderzoek en zorginnovaties binnen hetDeltaplan Dementie.
  • Alzheimer Nederland lanceerde een nieuwe vorm van ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met dementie:De Alzheimer Assistent, een interactieve app voor de tablet.
  • In de Zorgstandaard Dementie is vastgelegd wat effectieve en zinvolle hulp bij dementie is. De Zorgstandaard Dementie is één van de eerste kwaliteitsstandaarden die een plek krijgen in het Register van het Zorginstituut Nederland.

Bekijk hier het digitale jaarverslag. Hierin vindt u de financiële verantwoording over 2013 en een vooruitblik naar de plannen voor 2014.

Facebookapp 'Villa Dementia' laat even impact van dementie ervaren

14-3-2014 @ 14:06

Alzheimer Nederland heeft de Facebook-app Villa Dementia gelanceerd. De app heeft als doel om Facebookgebruikers die niet of nauwelijks te maken hebben met dementie, heel even de (mogelijke) impact van dementie in het dagelijks leven te laten ervaren.

Verwarring
Het is een uitdaging om dementie relevant te maken voor mensen die niet met de ziekte te maken hebben. Wij doen dit in deze campagne door mensen zelf even te laten ervaren wat het betekent om de grip op de werkelijkheid te verliezen in je eigen huis. Het zelf ervaren is confronterend en brengt de problematiek dichtbij. Bekijk de app.

Sponsoren