Onvergetelijke Kunstsalon

Met de Wereld Alzheimer Dag in zicht op 21 september 2017 willen wij als Kunstuitleen Rotterdam aandacht vragen voor de ziekte Alzheimer. Door samen met professionals een salonmiddag te organiseren met lezingen en workshops over de werking van onze hersenen in relatie tot kunst, streven wij er naar een project neer te zetten dat indruk maakt en een ‘onvergetelijke’ ervaring wordt.

VOOR WIE
Deze middag is bedoeld voor mensen die in hun omgeving of zelf te maken hebben met dementie. Verzorgenden, familieleden, maar ook geïnteresseerden en natuurlijk kunstliefhebbers zijn van harte welkom.

WAAROM
Mensen worden over het algemeen steeds ouder en de ziekte Alzheimer gaat hiermee gepaard. Doordat steeds meer mensen te maken krijgen met dementie is het van belang dat onze nieuwe generatie weet wat dit betekent en op wat voor manier wij hier mee kunnen omgaan. Uit onderzoek is gebleken dat kunst kijken positieve effecten heeft op mensen met dementie, niet alleen door de belevingswereld, maar ook levenskwaliteit en de relatie tussen cliënt en mantelzorger, partner en familielid kan worden versterkt door het delen van dit soort ervaringen.

Met de Onvergetelijke Kunstsalon willen wij aandacht vragen en kennis delen over Alzheimer en samen onderzoeken waarom kunst hierbij zo van belang is. Tijdens de Salonmiddag zal Kunstuitleen Rotterdam kunstwerken tonen die uitnodigen voor een open gesprek met betrekking tot herinneringen en associaties. Door behulp van het geven van lezingen van verschillende professionals willen wij laten zien hoe belangrijk het beleven van kunst is voor Alzheimerpatiënten.

DE KUNST VAN HERINNEREN
Naast de Onvergetelijke Kunstsalon op 1 oktober 2017 verzorgd Kunstuitleen Rotterdam onder begeleiding van Sanne Hoogeveen rondleidingen voor mensen met dementie en hun partners, familieleden en/of verzorgenden. Daarnaast focussen we de aandacht op welke manier je samen met je partner, patiënt en/of familielid naar kunst kan kijken door gebruik te maken van onze handige tips met betrekking tot associaties, herinneringen en emoties. Deze tips kunnen de aanwezigen later toepassen in musea en/of thuis.

Tijdens deze rondleiding hebben we het over de kunstenaars zelf, maar ook over de manier van werken, materiaalkeuze, achterliggende gedachte(n) en persoonlijke associaties die hangen aan het beeld. In onze selectie van schilderkunst, illustraties en sculpturen komen veel variaties op een sprekende manier aan bod. We stellen verschillende vraagstukken tijdens deze rondleiding, zoals:

• Wat is je eerste indruk?
• Wat wordt er verbeeld? Waarom?
• Welke emotie voel je hierbij?
• Waar let je op?
• Wat vind je ervan?

Hierbij is het belangrijk elkaar uit te dagen een open gesprek te voeren. Voor mensen met dementie kan dit soms erg moeilijk zijn, daarom is het van belang dat de partner, verzorger, vriend(in) en/of familielid mee helpt met het begeleiden van deze gesprekken. Natuurlijk blijft humor en luchtigheid hierbij erg belangrijk.

DONEREN
Met een kleine donatie zou je Sanne Hoogeveen ontzettend helpen haar afstudeerproject te verwezenlijken. In ruil voor een donatie bent u van harte welkom op de Onvergetelijke Kunstsalon op 1 oktober 2017

€ 0 van de € 1.000

actievoerder

Sanne Hoogeveen

Mijn naam is Sanne Hoogeveen en ik studeer voor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op de Willem de Kooning Academie en ik loop sinds kort mijn afstudeerstage bij stichting Kunstuitleen Rotterdam.
Voor mijn afstuderen ben ik bezig met een onderzoek betreft de ziekte Alzheimer en de werking van onze hersenen in relatie tot kunst.

Ik ben druk bezig met subsidie-aanvragen te ontvangen voor mijn project, maar dit wil nog niet echt baten. Misschien dat jullie mij hiermee kunnen helpen!

    Sponsoren